Waarom Letsen?

Om ecologische, sociale of economische redenen.

Letsen: ECOLOGISCH? Ja, denk aan recyclage, herstellingen en minder transport.

Letsen: SOCIAAL?
Absoluut, kernwoorden zijn ontmoeten, uitwisselen en wederkerigheid.

Letsen: ECONOMISCH? Uiteraard, met termen als ruilhandel, diensten verlenen, lokale munt.

Kortom: LETS zorgt voor kostenbesparing, hergebruik en sociale contacten in je buurt.